Nieruchomości z regionu

Poszukamy nieruchomości Poszukamy nieruchomości

Obsługa prawna

Szanowni Państwo.

Mając na uwadze Państwa potrzeby, wygodę, oraz bezpieczeństwo, oferujemy Państwu kompleksową, specjalistyczną i profesjonalną obsługę prawną z zakresu prawa: nieruchomości, cywilnego, gospodarczego, spadkowego, rodzinnego oraz karnego, polegające na bieżącym doradztwie prawnym, sporządzaniu opinii prawnych oraz pism procesowych min. pozwów, wniosków, apelacji, sprzeciwów od nakazów zapłaty, zażaleń oraz innych, niezbędnych pism. Wszelkie działania podejmujemy z zachowaniem najwyższych standardów i staranności.

Świadczymy następujące usługi prawne:

Prawo nieruchomości:

 • ustalenie stanu prawnego nieruchomości,
 • doprowadzenie do zgodności zapisów w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym,
 • pomocy w postępowaniach o rozgraniczenie, podział nieruchomości, ustanowienie odrębnej własności lokali,
 • opracowaniu umów dotyczących nieruchomości z klauzulami zabezpieczającymi interesy klienta, 
 • doradztwie i pomocy przy dokonywaniu inwestycji na gruntach wynajmowanych, dzierżawionych bądź oddanych w użytkowanie lub użytkowanie wieczyste,
 • doradztwie w sprawach o zaniechanie naruszeń własności nieruchomości
 • doradztwo i pomoc przy zawieraniu umów deweloperskich
 • doradztwo prawne w sprawach z zakresu obrotu nieruchomościami ( umowy przedwstępne, darowizny, umowy dożywocia, służebności mieszkania ).

Prawo cywilne, gospodarcze i spadkowe:

 • zniesienie współwłasności
 • zasiedzenie
 • odszkodowanie i zadośćuczynienie
 • ustanowienie służebności
 • roszczenia dotyczące własności (m.in. ruchomości) i innych praw majątkowych
 • zawieranie i konstruowanie umów
 • zapłata
 • nabycie i dział spadku
 • zachowek i inne

Prawo rodzinne:

 • rozwód
 • separację
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej
 • podział majątku
 • alimenty
 • kontakty
 • ograniczenie/pozbawienie władzy rodzicielskiej

Prawo karne:

 • opinie prawne
 • apelacje,

 

 

Doradca Prawny  Ilona Ociepa

Kontakt:

Dane kontaktowe w trakcie zmiany,