Nieruchomości z regionu

Poszukamy nieruchomości Poszukamy nieruchomości

Działka budowlana na sprzedaż w miejscowości Warszawa w dzielnicy Targówek w cenie 2 000 000 zł

Działka o powierzchni 1037.00 m2


Na sprzedaż nieruchomość gruntowa o powierzchni  1037 m2 podzieloną  na trzy odrębne działki o powierzchniach: 327 m2, 228 m2 a także 415 m2. Szansa zabudowy działek budynkami usługowo – mieszkalnymi, 4-ro lokalowymi, 3 kondygnacyjnymi, z usługami w parterze, lub budynkami usługowymi {o powierzchni|o metrażu|o pow. do 160 m2. Wysokość zabudowy  - do 12 m. Istnieje szansa ponownego scalenia działek. Dla terenu , na którym leżą działki obowiązuje MPZP. Na planie przedmiotowe działki leżą w kwartale oznaczonym symbolem  MNK 5.   Plan zagospodarowania stanowi co następuje:   „§ 22. Dla jednostek terenowych oznaczonych na rysunku planu symbolami MNK 1÷MNK 6: Ustala się przeznaczenie podstawowe jednostek terenowych - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z dopuszczeniem budynków wielorodzinnych zawierających 3÷4 lokale mieszkalne - oznacza tereny działek, na których znajdują się a także mogą być realizowane zarówno budynki jednorodzinne, tj. zawierające 1 - 2 lokale mieszkalne lub 1 lokal mieszkalny a także 1 lokal usługowy {o metrażu|o powierzchnia nie przekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku, jak a także budynki zawierające maksymalnie 4 lokale mieszkalne a także lokale usługowe o łącznej powierzchni nie przekraczającej 20% powierzchni całkowitej budynku (przy czym możliwe jest sytuowanie tych budynków jako wolnostojących, bliźniaczych lub szeregowych), wraz z ich zapleczami (obejmującymi dojścia, podjazdy, podwórza, garaże a także budynki gospodarcze), ogrodami przydomowymi a także zewnętrznymi urządzeniami infrastruktury technicznej, a takie odrębne budynki dla usług towarzyszących.             2. Ustala się, że przeznaczeniem dopuszczalnym jednostek terenowych mogą być usługi - bez przesądzania ich profilu - w zakresie, o jakim mowa w § 2 pkt 9. 3. Ustala się, że przeznaczenie dopuszczalne może funkcjonować: 1) w pomieszczeniach wbudowanych w budynki mieszkalne; 2) w odrębnych budynkach wolnostojących lub przybudowanych do budynku mieszkalnego. 4. Obowiązujące zasady zagospodarowania a także kształtowania zabudowy: 1) w zakresie zasad podziału terenów a także tworzenia nowych działek: a) ustala się minimalną wielkość nowo tworzonej działki pod zabudowę: – dla segmentu w zabudowie szeregowej - 250 m2 , – dla segmentu w zabudowie bliźniaczej - 350 m2 , – dla jednego budynku wolnostojącego - 450m2 , b) obowiązują także przepisy dotyczące zasad tworzenia nowych działek zawarte w §11; 2) zasady kształtowania zabudowy mieszkaniowej: a) ustala się maksymalną wysokość zabudowy na 12 m, b) w sytuacji, gdy budynek umieszczony jest szczytem do ulicy, zakazuje się realizacji szczytu bez otworów okiennych lub drzwiowych, 3) warunki realizacji odrębnych budynków usługowych: a) ustala się maksymalną powierzchnię zabudowy-80 m2 , b) ograniczenie przepisu lit. a nie dotyczy usług gastronomii, c) ustala się maksymalną wysokość zabudowy - 8 m, ale nie więcej niż 2 kondygnacje, d) linie zabudowy obowiązują analogicznie jak dla budynków mieszkalnych; 4) dopuszcza się realizację odrębnych budynków gospodarczych a także garażowych, przy czym ustala się maksymalną łączną powierzchnię zabudowy budynków gospodarczych w tym garaży) na działce - 50 m2 a także obowiązek realizacji wyłącznie w głębi działki; 5) warunki usytuowania budynku w granicy działki określają przepisy zawarte w § 9; 6) w zakresie wyznaczania miejsc parkingowych obowiązują ustalenia zawarte w § 12; 7) ustala się maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowanej dla działek: - {o metrażu|o powierzchnia do 300 m2 - 60%, - {o metrażu|o powierzchnia 300 - 450 m2 - 50%, - {o metrażu|o powierzchnia 450 - 600 m2 - 45%, - {o metrażu|o powierzchnia 600 - 800 m2 - 35%, - {o metrażu|o pow. powyżej 800 m2 - 30%; 8) ustala się minimalny procentowy wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej dla działek nowo zabudowywanych: - {o metrażu|o powierzchnia do 300 m2 - 30%, - {o metrażu|o powierzchnia 300 - 450 m2 - 35%, - {o metrażu|o pow. 450 - 600 m2 - 45%, - {o metrażu|o powierzchnia 600 - 800 m2 - 50%, - {o metrażu|o powierzchnia powyżej 800 m2 - 55%.   Własność osób prywatnych.


Symbol oferty: PLM-GS-321, Lokalizacja: Warszawa, Targówek, Przeznaczenie działki: budowlana, Pow. całkowita [m2]: 1 037,00 m², Wymiary działki: 30 x 43,3 x 18 x 47 m, Cena: 2 000 000 PLN , Cena/m2: 1928.64 PLN,

Stan prawny: własność, Zagosp. działki: częściowo zagospodarowana, Ukształtowanie działki: płaska, Kształt działki: trapez, Ogrodzenie działki: siatka w ramach, Woda: miejska, Dojazd: asfalt, Położenie: blisko centrum, Prąd: w budynku,

Imię i nazwisko: Katarzyna Kłosińska, Telefon komórkowy: 795 870 127, Adres email: katarzyna@palatium-nieruchomosci.pl,