Nieruchomości z regionu

Poszukamy nieruchomości Poszukamy nieruchomości

Działka budowlana, inwestycyjna na sprzedaż w miejscowości Warszawa w dzielnicy Praga-Południe w cenie 1 200 000 zł

Działka o powierzchni 558.00 m2


Działka {o powierzchni|o metrażu|o powierzchnia 558 m2. Dla przedmiotowego terenu obowiązuje Plan Zagospodarowania Przestrzennego "Gocławek Północny"  Teren, na którym znajduje się działka oznaczony jest na planie symbolem 38 MW.  Dla terenu oznaczonego symbolem 38 MW ustala się: 1) Przeznaczenie: teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zgodnie z §4 ust.4.  2) Warunki zabudowy a także zagospodarowania terenu a także zasady ochrony a także kształtowania ładu przestrzennego: a) wskaźnik maksymalnej powierzchni zabudowy działki budowlanej – 20%; b) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej dla działki budowlanej – 60%; c) wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy działki budowlanej – 0,9; d) maksymalna wysokość zabudowy – 25 m; e) linie rozgraniczające zgodnie z rysunkiem planu; f) ustala się zachowanie charakterystycznego dla lat siedemdziesiątych XX wieku osiedla mieszkaniowego wielorodzinnego przy ulicy Biskupiej zgodnie z §8 ust.1 pkt.1: - zachowanie zagospodarowania osiedla a także jego kompozycji przestrzennej a także gabarytów budynków; - zachowanie a także ochronę towarzyszącej zabudowie cennej zieleni o charakterze parkowym; g) zakazuje się lokalizacji nowych budynków mieszkalnych a także usługowych; h) zakazuje się lokalizacji nowych budynków gospodarczych a także garaży; i) dopuszcza się modernizację lub wymianę istniejącej zabudowy, bez zwiększania powierzchni zabudowy; j) ustala się zachowanie wartościowych drzew pojedynczych a także w skupiskach a także ich uzupełnienia nowymi nasadzeniami; k) ogrodzenia zgodnie z ustaleniami §5 ust.3 pkt.4 a także pkt.6;  Działka niezabudowana, niezagospodarowana. Dojazd od strony dwóch ulic. Służebność drogi zapisana notarialnie. W planie przeznaczona pod zabudowę wielorodzinną. Własność prawnie uregulowana, hipoteka nieobciążona, Cena do negocjacji.


Symbol oferty: PLM-GS-214, Lokalizacja: Warszawa, Praga-Południe, Gocławek, Przeznaczenie działki: budowlana, inwestycyjna, Pow. całkowita [m2]: 558,00 m², Wymiary działki: 21 x 26 m, Cena: 1 200 000 PLN , Cena/m2: 2150.54 PLN,

Stan prawny: własność, Zagosp. działki: niezagospodarowana, Ukształtowanie działki: płaska, Kształt działki: kwadrat,

Imię i nazwisko: Katarzyna Kłosińska, Telefon komórkowy: 795 870 127, Adres email: katarzyna@palatium-nieruchomosci.pl,